FAQ

Tamagotchi

 • Czy mogę użyć paska Tamagotchi Smart z produktem?

  Nie, produkt nie pasuje do tego paska.

 • Czy mogę się połączyć do starszych modeli urządzeń z serii Tamagotchi?

  Nie, ten produkt nie umożliwia połączenia ze starszymi modelami z serii Tamagotchi.

 • Czy produkt jest wodoszczelny?

  Nie, produkt nie ani wodoszczelny, ani kroploszczelny.

 • Czy mogę połączyć produkt z TamaSma Card?

  Nie, produkt nie umożliwia połączenia z TamaSma Card.

 • Czy produkt ma ekran dotykowy?

  Nie, produkt nie ma ekranu dotykowego.

 • Czy produkt korzysta z mikrofonu?

  Nie, produkt nie korzysta z mikrofonu.

 • Jak długo trwa całkowite naładowanie produktu?

  Produkt ładuje się w pełni po upływie około 90 minut.

 • Urządzenie nie reaguje na naciskanie przycisków (ekran pozostaje wygaszony).

  Należy spróbować:
  – Przytrzymać przycisk B przez 5 sekund.
  – Naładować urządzenie.

 • Jak długo mogę korzystać z produktu po pełnym załadowaniu?

  Granie przez jedną godzinę dziennie i używanie funkcji usypiania (z włączonym zegarem i czujnikami) umożliwia korzystanie z urządzenia przez około 72 godziny.
  Uwaga: Wartość ta może ulec dużej zmianie, zależnie od środowiska, w którym wykorzystywane jest urządzenie, częstotliwości połączenia, rozgrywki itd.
  Uwaga: „Jedna godzina dziennie” oznacza: 15 minut opieki nad postacią Tamagotchi; 20 minut TAMA WALK (TAMA DEPTAK); 10 minut CONNECT (POŁĄCZ); 10 minut ARCADE (SALON GIER); 5 minut TAMA ARENA (ARENA TAMA); i pobranie jednego przedmiotu przez Wi-Fi.

 • W jakich językach działa urządzenie?

  Urządzenie działa w 7 językach: japońskim, angielskim, francuskim, hiszpańskim, portugalskim, włoskim i niemieckim.

Jak grać/opiekować się

 • Ile postaci Tamagotchi mogę wychować?

  Dostępnych jest 21 dorosłych postaci― 33, wliczając w to noworodki, dzieci i nastoletnie postacie.
  Możesz wychowywać tylko jedną postać Tamagotchi jednocześnie.

 • Po śmierci mojej postaci Tamagotchi nie pojawia się nowe jajko, nawet jeśli przytrzymuję przycisk.

  Aby pojawiło się nowe jajko, należy nacisnąć jednocześnie przyciski A i C.

 • Jak mogę przejść na ekran z zegarem?

  Należy przytrzymać przycisk A.

 • Dane wychowanej przez mnie postaci Tamagotchi zniknęły. Czy można je przywrócić?

  Nie, utraconych danych nie można odzyskać.

Sieć

 • Czy mogę połączyć się ze znajomym bez użycia Wi-Fi?

  Tak, można się połączyć z kimś znajomym, nawet bez użycia Wi-Fi.
  Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć na stronie 11 instrukcji w sieci.

 • Czy mogę uzyskać dostęp do Tamawersum bez Wi-Fi?

  Tak, do Tamawersum można uzyskać dostęp bez użycia Wi-Fi. Niektóre funkcje Tamawersum wymagają połączenia przez Wi-Fi.

 • Czy mogę komunikować się z innymi osobami poprzez Tamawersum?

  Nie, nie można wysyłać lub otrzymywać wiadomości oraz komunikować się w jakikolwiek inny sposób z innymi użytkownikami za pomocą urządzenia.

 • Czy postacie Tamagotchi w Tamawersum są wyświetlane w czasie rzeczywistym?

  Różne postaci Tamagotchi, wychowywane przez ludzi na całym świecie będą pokazywały się codziennie w Tamawersum, ale nie w czasie rzeczywistym.
  (Tylko jeśli automatyczne aktualizacje są włączone.)

 • Z jak wielu danych korzysta produkt?

  Produkt korzysta maksymalnie z 9,75 MB danych.

 • Jak mogę sprawdzić mój adres MAC?

  Należy wybrać ikonę Network (Sieć), a następnie NETWORK SETTINGS (USTAWIENIA SIECI) i WI-FI SETTINGS (USTAWIENIA WI-FI). Na tym ekranie należy wybrać CONNECTION (POŁĄCZENIE) w sekcji NOT LISTED (BRAK NA LIŚCIE) dla własnej sieci SSID.
  Aby dokonać połączenia, należy wybrać BY PHONE (TELEFON) i zeskanować kod 2D z CONNECTION CODE 1/2 (KOD POŁĄCZENIA 1/2).
  Aby wyświetlić ustawienia Wi-Fi na smartfonie, należy zeskanować kod 2D z CONNECTION CODE 2/2 (KOD POŁĄCZENIA 2/2). Adres MAC będzie widoczny u dołu ekranu.

 • Nie korzystam już więcej z produktu, proszę o usunięcie moich danych z serwera.

  Po zresetowaniu i połączeniu z Wi-Fi, dane połączone z Tamagotchi Uni na serwerze zostaną usunięte.
  Uwaga: Zawartość uzyskana za pomocą kodów pobrania nie zostanie usunięta.

 • Czy mogę połączyć się z bezprzewodową siecią LAN za pomocą AOSS lub RakuRaku Wireless Start?

  Nie, nie można połączyć się za pomocą AOSS lub RakuRaku Wireless Start.

 • Kiedy wybieram Wi-Fi, punkt dostępu, z którym chcę się połączyć, nie jest widoczny.

  Sieć Wi-Fi pasma 2,4 GHz jest obsługiwana. Punkty dostępu dla sieci 5 GHz nie będą wyświetlane.
  Należy sprawdzić, czy punkt dostępu działa w trybie „ukrytym”. Aby połączyć się z ukrytą siecią, należy wybrać MANUAL (RĘCZNE) i ręcznie wprowadzić wymagane informacje.
  Sieć bezprzewodowa może być nieobsługiwana przez Tamagotchi Uni. Obsługiwane formaty podane zostały na stronie 4 instrukcji w sieci.
  Uwaga: Połączenie się z sieciami zabezpieczonymi hasłami jest niemożliwe.

 • Po zeskanowaniu kodu 2D za pomocą Tamagotchi Uni nic nie pojawia się po wybraniu opcji BY PHONE (TELEFON) lub SEND PHONE (WYŚLIJ TELEFON).

  Należy upewnić się, że zainstalowane oprogramowanie smartfona (system operacyjny, aplikacja odczytu kodów 2D, przeglądarka internetowa) zostało zaktualizowane do najnowszej dostępnej wersji.
  W szczególności na urządzeniach z systemem Android priorytet mają dane z sieci komórkowej, co może mieć wpływ na łączność Tamagotchi Uni. Tymczasowe wyłączenie danych komórkowych w telefonie może pomóc w rozwiązaniu problemu.
  Nadanie priorytetu połączeniu Wi-Fi może również wpłynąć na łączność Tamagotchi Uni. Ten problem można rozwiązać, przemieszczając urządzenie poza zasięgi Wi-Fi lub tymczasowo wyłączając ustawienia Wi-Fi smartfona.

 • Czy mogę połączyć się za pomocą połączenia przewodowego?

  Nie, nie można połączyć się za pomocą połączenia przewodowego.

 • Czy mogę używać przeglądarki internetowej?

  Nie, nie można używać przeglądarki internetowej.

 • Nie mogę używać usług sieciowych. W jaki sposób mogę sprawdzić obciążenie serwera i stan sieci?

  Te informacje będą opublikowane na stronie głównej oficjalnej witryny internetowej.

 • Otrzymuję kod błędu i nie mogę się połączyć.

  Należy odczekać chwilę i spróbować ponownie, aby zobaczyć, czy połączenie ulegnie poprawie. Można również spróbować następującego rozwiązania:
  – Przemieścić Tamagotchi Uni na odległość od 2 do 3 metrów od urządzenia umożliwiającego połączenie z Internetem.
  – Wyłączyć wszystkie inne pobliskie urządzenia elektroniczne (kuchenka mikrofalowa, telefon itp.), które mogą zakłócać sygnał.
  – Sprawdzić, czy do urządzenia umożliwiającego połączenie z Internetem podłączone są wszystkie wymagane kable.
  – Ponownie uruchomić urządzenie umożliwiające połączenie z Internetem.

 • Czy mogę połączyć się przez otwartą sieć Wi-Fi?

  Nie, połączenie się przez publiczne sieci Wi-Fi nie jest możliwe. Połącz się za pomocą routera Wi-Fi w domu.

 • Jakie sieci nie są obsługiwane?

  – Sieci z bramkami, udostępniane na przykład na lotniskach, w hotelach, kafejkach internetowych i kawiarniach nie są obsługiwane.
  – Sieci firmowe (802.1x/RADIUS itp.), używane przez przedsiębiorstwa nie są kompatybilne.
  – Sieci 5 GHz/6 GHz również nie są obsługiwane.

 • Nie wiem jak przeprowadzić aktualizację mojego urządzenia.

  Po sprawdzeniu połączenia Wi-Fi należy wybrać ikonę Network (Sieć), a następnie UPDATE (AKTUALIZUJ) i CHECK (SPRAWDŹ).
  Jeśli aktualizacja jest dostępna, nastąpi automatycznie.
  Wykonywanie aktualizacji opisane jest na stronie 13 instrukcji w sieci.
  Uwaga: Po aktualizacji należy ustawić czas za pomocą opcji DATE/TIME (DATA/CZAS) (zob. strona 5 instrukcji w sieci.)

 • Nie wiem, jak otrzymywać podarunki z sekcji INFO (INFORMACJA).

  Po sprawdzeniu połączenia Wi-Fi należy wybrać ikonę Network (Sieć), a następnie INFO (INFORMACJA) i RENEW INFO (LISTA ODNOWIENIA).
  Tutaj można sprawdzić nowe listy i podarunki.
  Aby otrzymać nieodebrane jeszcze podarunku, należy wybrać GIFT (PODARUNEK) i wykonać wyświetlane polecenia.
  Więcej informacji o otrzymywaniu informacji można znaleźć na stronie 13 instrukcji w sieci.

 • Jak mogę skonfigurować tryb samolotowy?

  Wybierz ikonę opcji Network (Sieć), a następnie NETWORK SETTINGS (USTAWIENIA SIECI) i włącz opcję PLANE MODE (TRYB SAMOLOTOWY).

 • Jak mogę połączyć się z Wi-Fi?

  Należy spróbować poniższej metody (lub sprawdź stronę 4 lub 12 instrukcji w sieci).

  ■ Ustawienia Wi-Fi
  Jeśli wystąpił problem z połączeniem…

  Działa tylko z sieciami 2,4 Ghz.
  (Patrz paragraf 16: „Jakie sieci nie są obsługiwane?” w sekcji „Sieć” w FAQ).

  Przy połączeniu z urządzeniem mobilnym poprzez opcję udostępnienia Internetu
  w trakcie ustawiania sieci Wi-Fi zamiast opcji BY PHONE (TELEFON) należy wybrać BY DEVICE (URZĄDZENIE), a następnie AUTO.
  Zależnie od typu urządzenia mobilnego wybranie BY PHONE (TELEFON) może wywołać problemy, na przykład niestabilność połączenia lub brak widoczności SSID.

Kody pobrania

 • Czy kod pobrania można wykorzystać wielokrotnie?

  Istnieją dwa rodzaje kodów pobrania: o ograniczonej i nieograniczonej liczbie użyć.

  Kody o ograniczonej liczbie użyć można pobrać na trzy różne urządzenia Tamagotchi Uni (nie zadziałają na czwartym i kolejnych urządzeniach Tamagotchi Uni )
  Należy sprawdzić dokładne zasady dotyczące wykorzystania kodów pobrania o ograniczonej liczbie użyć.
  Przykład kodu o ograniczonej liczbie użyć: kody Tama Sticker otrzymane jako nagroda za wczesny zakup.

  Kody o nieograniczonej liczbie użyć można wykorzystać na dowolnej liczbie urządzeń Tamagotchi Uni.
  Przykłady kodu o nieograniczonej liczbie użyć: PINK BOW (RÓŻOWA WSTĄŻKA) dołączona do Tamagotchi Uni – Pink (Róż); BLACK BELT (CZARNY PAS) dołączony do czarnego paska Tamagotchi Uni.

  Usunięty przedmiot pobrany dzięki kodowi można pobrać ponownie, przechodząc do ikony Network (Sieć), NETWORK SETTINGS (USTAWIENIA SIECI) i ITEMS (PRZEDMIOTY).

 • Wpisany kod pobrania nie pobiera niczego.

  – Sprawdź poprawność połączenia z siecią Wi-Fi.
  – Potwierdź, że kod pobrania został wprowadzony poprawnie.
  – Jeśli wprowadzono wykorzystany uprzednio kod, można pobrać przedmiot ponownie z menu ITEMS (PRZEDMIOTY).

 • Jak mogę przenieść pobraną zawartość na inne urządzenie Tamagotchi Uni?

  Po pobraniu zawartości do pobrania nie można przenieść jej na inne urządzenie Tamagotchi Uni.

Inne

Powrót do strony głównej