Nowości

Aktualizacja wersji 1.7.0!

<Przed aktualizacją>
- Do aktualizacji potrzebne będzie połączenie Wi-Fi. Należy zapoznać się „ Network (Sieć) często zadawanych pytań ⑳” o tym, jak połączyć się z Wi-Fi.
- Proszę przebywać w środowisku, w którym istnieje stabilne połączenie Wi-Fi. Środowiska z niestabilnym połączeniem, takie jak te poniżej, może uniemożliwić prawidłową aktualizację urządzenia: Lokalizacja z przeciążeniem sieci. Środowisko, w którym można łatwo utracić połączenie, na przykład podczas transportu. Przebywanie w pobliżu używanej kuchenki mikrofalowej.
- Po rozpoczęciu aktualizacji nie będzie można grać na urządzeniu
do czasu zakończenia aktualizacji.
- Podczas aktualizacji nie wyłączaj urządzenia. Upewnij się, że bateria jest wystarczająca lub trwa ładowanie. Jeśli urządzenie jest wyłączone podczas aktualizacji, aktualizacja może nie zostać wykonana prawidłowo lub odtwarzane dane mogą zniknąć.

  • Twitter
  • Facebook