Nowości

Wydarzenie TAMAVERSE! BOUQUET MAKING(PRODUKCJA BUKIETÓW)!

Czas trwania wydarzenia: 2 maja (czwartek) 14:00 JST do 9 maja (czwartek) 13:59 JST
Okres obliczania wyników: 9 maja (czwartek) 14:00 JST do 11 maja (Sobota) 13:59 JST
Okres dystrybucji nagród: 11 maja (Sobota) 14:00 JST do 18 maja (Sobota) 13:59 JST

(Data retrospektywna: 1 maja (środa) 13:00 JST)

  • Twitter
  • Facebook