Nieuws

Versie 1.7.0-update!

<Voordat u bijwerkt>
- Om te kunnen updaten heb je een Wi-Fi-verbinding nodig. Raadpleeg alstublieft "FAQ Network (Netwerk) ⑳" over hoe u verbinding kunt maken met Wi-Fi.
- Zorg ervoor dat u zich in een omgeving bevindt met een stabiele Wi-Fi-verbinding. Omgevingen met een onstabiele verbinding, zoals hieronder, kan ervoor zorgen dat het apparaat niet correct wordt bijgewerkt: Een locatie met netwerkcongestie. Een omgeving waar de verbinding gemakkelijk verloren kan gaan, bijvoorbeeld tijdens het vervoer. In de buurt van een magnetron zijn die in gebruik is.
- Zodra de update begint, kun je niet meer met het apparaat spelen
totdat de update voltooid is.
- Schakel het apparaat niet uit tijdens het updaten. Zorg ervoor dat de batterij voldoende levensduur heeft, anders wordt deze opgeladen. Als het apparaat tijdens het updaten is uitgeschakeld, wordt de update mogelijk niet correct uitgevoerd of kunnen de afspeelgegevens verdwijnen.

  • Twitter
  • Facebook