Nowości

Informacje o aktualizacji

Wydarzenie TAMAVERSE! „TAMA BOBSLED (BOBSLEJ TAMA)”!

Okres wydarzenia: 15 stycznia (poniedziałek) 14:00 JST do 22 stycznia (poniedziałek) 13:59 JST
Okres obliczania wyniku: 22 stycznia (poniedziałek) 14:00 JST do 23 stycznia (wtorek) 13:59 JST
Okres dystrybucji nagród: 23 stycznia (wtorek) 14:00 JST do 29 stycznia (poniedziałek) 13:59 JST

powrót