Nowości

Letnia, bardzo duża aktualizacja do wersji 2.0.0!

<Przed aktualizacją>
- Do aktualizacji potrzebne będzie połączenie Wi-Fi.
Należy zapoznać się „Network (Sieć) często zadawanych pytań ⑳” o tym, jak połączyć się z Wi-Fi.

- Pamiętaj, aby połączyć się ze stabilnym połączeniem Wi-Fi w środowisku.
Niestabilne połączenia, takie jak te poniżej, może uniemożliwić prawidłową aktualizację urządzenia:

Lokalizacja z przeciążeniem sieci.
Środowisko, w którym można łatwo utracić połączenie, na przykład podczas transportu.
Przebywanie w pobliżu używanej kuchenki mikrofalowej.


- Po rozpoczęciu aktualizacji nie będzie można grać na urządzeniu do czasu zakończenia aktualizacji.

- Podczas aktualizacji nie wyłączaj urządzenia. Upewnij się, że bateria jest wystarczająca lub trwa ładowanie.

- Podczas aktualizacji, jeśli urządzenie jest wyłączone, może nie zostać poprawnie zaktualizowane lub odtwarzane dane mogą zniknąć.

  • Twitter
  • Facebook