Nowości

Aktualizacja wersji 1.8.0!

<Przed aktualizacją>
- Do aktualizacji potrzebne będzie połączenie Wi-Fi.
 Należy zapoznać się „ Network (Sieć) często zadawanych pytań ⑳” o tym, jak połączyć się z Wi-Fi.

- Proszę przebywać w środowisku, w którym istnieje stabilne połączenie Wi-Fi.
Środowiska z niestabilnymi połączeniami, takie jak te poniżej,
może uniemożliwić prawidłową aktualizację urządzenia:

Lokalizacja z przeciążeniem sieci.
Środowisko, w którym można łatwo utracić połączenie, na przykład podczas transportu.
Przebywanie w pobliżu używanej kuchenki mikrofalowej.


- Po rozpoczęciu aktualizacji nie będzie można grać na urządzeniu
do czasu zakończenia aktualizacji.

  • Twitter
  • Facebook