Nowości

Aktualizacja wersji 1.6.1!

●Przed aktualizacją…
- Do aktualizacji potrzebne będzie połączenie Wi-Fi.
Skorzystaj z poniższego łącza, aby dowiedzieć się, jak połączyć się z Wi-Fi:
https://tamagotchi-official.com/pl/series/uni/faq/
(Patrz punkt 20 w sekcji „Network (Sieć)” w często zadawanych pytaniach.)

- Należy przebywać w miejscu, w którym dostępne jest stabilne połączenie Wi-Fi.
Środowiska z niestabilnym połączeniem, takie jak te poniżej,
może uniemożliwić prawidłową aktualizację urządzenia:

- lokalizacja z przeciążeniem sieci.
- środowisko, w którym można łatwo utracić połączenie, na przykład podczas transportu.
- przebywanie w pobliżu włączonej kuchenki mikrofalowej.


- Po rozpoczęciu aktualizacji nie będziesz mógł grać na urządzeniu
aż do zakończenia aktualizacji.

  • Twitter
  • Facebook