Postać

Marutchi

Nieco się rozrosło, ale nadal jest dość rozbisurmanione.
Teraz nawet sprawniej stawia egoistyczne żądania.